Choď na obsah Choď na menu
 


Ako vznikol názov Cetuna

20. 3. 2009

 Názov Cetuna, pri ktorom sú z jazykového hľadiska možné viaceré

výklady. R. Krajčovič vychádzal z podobných známych názvov (porovnaj

Veľký Cetín, čes.Cětov, Cětyna apod.), ktoré sa spravidla vykladajú z

osobného mena Cěta vzhľadom na koncové -ov, -in. V názve Cetuna je

však apelatívna prípona - una, preto názov vyložil z koreňa slova cet-,ktorý

je v slove ceta, cetka s významom "niečo pekné, menšia ozdoba, v

prenesenom zmysle lesklý pliešok, drobný peniaz", tu zrejme s významom

"pekný kúsok krajiny".


Nový pohľad na názov Cetuna nám otvorila stará mapa z r. 1789 s presne

zakreslenými usadlosťami - obydliami. Podľa tejto mapy po celej dĺžke

potoka, tečúceho od Javoriny do Bziniec nebola v jeho údolí po pravej

strane v smere toku žiadna usadlosť - iba mlyn Cetuna -Moln Czetuny v

maďarskom zápise. Pred vyše 200 rokmi názov Cetuna patril iba

jednému mlynu. Potvrdzujú to aj listiny z r. 1795, vlastne zápisy z

vyšetrovania svedkov ohľadom "kvaltu" o cestu, "která z cesty chotárnej

tam súcej do mlyna, Czetuna rečeného cez lúky Horno-Bzinské vedie.


P. Žigo svoje vysvetlenie založil na skutočnosti, že najskôr sa tak volal

mlyn - mlyn Cetuna, čo považoval za určujúce pre pomenovanie jeho

okolia. Názov mohol podľa neho vzniknúť z latinského zápisu (ako sa

kedysi listiny bežne písali) v popise terénu, okolia pri vymedzovaní

územia, hraníc majetku, chotára (metáciách), keď hľadali preň

charakteristické  znaky,orientačné body pre identifikáciu.

Názov Cetuna pochádza z latinského základu cet-, vzťahujúceho sa k

rybám. Pravdepodobne išlo o metaforické pomenovanie potoka s hojným

výskytom rýb. Názov potoka (podobne ako v prípade Vrzavky) sa využil pri

pomenovaní mlyna, postaveného na potoku. Okolo mlyna vznikla potom

osada (podobne ako pri rieke Revúca vznikla obec Revúca, pri potoku

Štiavnica osada Štiavnica apod.).


Stotožňujeme sa s názorom P. Žigu. Je pritom zaujímavé, že v miestnom

označení kopaníc,názov Cetuna sa najkôr vzťahoval na hornú časť osady

okolo Hanzlíkech mlyna. V blízkosti bol i ďalší Machovícech mlyn. Ich vek

dnes ťažko určiť a majitelia ho nepoznajú. Tretí starý mlyn -Roubalech

mlyn - je nižšie položený, ale zo zápisov jeho posledného mlynára,

rozhľadeného Františka Roubalu z Moravy nevyplynulo, že by na

kopaniciach do I. svetovej vojny boli ešte ďalšie mlyny.


Opäť zostala otvorená otázka, ktorý mlyn v Cetune je najstarší a dal názov

celej osade.